Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Podmenu:


Charismatická obnova

Charismatická obnova je součástí obnovného proudu, procházejícího napříč církvemi a denominacemi minimálně od počátku dvacátého století.
Tento proud dává zakusit, že jsme milované děti Boží, vykoupené Ježíšem Kristem a vybavené Duchem svatým k novému životu. Osobní zkušenost s Duchem svatým je v charismatické obnově nazývaná křest Duchem svatým nebo hlubší vylití Ducha svatého.
Charismatická obnova je jednou z cest ke znovuobjevení tajemství letnic, tajemství křesťanského života žitého z Božího obdarování, z moci a lásky Ducha svatého, který byl vylit do našich srdcí.

Počátky katolické charismatické obnovy se datují do USA roku 1967. Tehdy se skupina studentů katolické laické university v Pittsburghu účastnila křesťanských setkání s protestanty a přitom učinila letniční zkušenost a začali mluvit v jazycích. O své zkušenosti vyprávěli dalším katolickým studentům a také oni byli nově naplněni Duchem svatým. Tak se zrodila charismatická obnova. Během dalších měsíců zasáhla tato vlna celé Spojené státy, modlitební skupinky vznikaly na univerzitách, ve farnostech i v řeholních komunitách.
Krátce poté se do Spojených států vydal belgický kardinál Suenens, jeden z moderátorů II.vatikánského koncilu. Když vše pečlivě prozkoumal, usoudil, že se tu nabízí velká milost pro církev. O svém objevu informoval papeže Pavla VI., který ho požádal, aby dohlížel na začlenění charismatické obnovy do srdce církve. Kardinál Suenens proto svolal mezinárodní skupinu kvalifikovaných lidí, aby vypracovala teologickou reflexi charismatické obnovy. Byla také založena Mezinárodní kancelář katolické charismatické obnovy (ICCRS), která později přesídlila z Bruselu do Říma.

V letech 1970-1980 zaplavila vlna charismatické obnovy doslova všechny země ve svobodném světě, přičemž se na některých místech objevila zcela bez souvislostí s americkými počátky (např. v Ugandě). Některé komunistické země ve východní Evropě, a mezi nimi i Československo, prožily rozšíření charismatické obnovy až po roce 1980.

V roce 1975 navrhl kardinál Suenens vedoucím charismatické obnovy, aby přišli do Říma dosvědčit svou věrnost církvi. Přišlo na deset tisíc poutníků z více než šedesáti zemí celého světa. Papež Pavel VI. je vřele přivítal a ve své homilii označil obnovu za "velkou šanci pro církev a pro svět". Obnovu podporoval a povzbuzoval i Jan Pavel II. Například v dopise k účastníkům celosvětové katolické charismatické konference v roce 2000 papež napsal: "Nepřerušujte nastoupenou cestu! Důvěřujte. Kristus dokončí dílo, které On sám začal".

***

Charismatická obnova, z.s. (dříve "Občanské sdružení Effatha Praha") je nevýdělečná organizace a tyto stránky také neposkytují žádný zdroj financí. O stránky cho.cz se také nestará žádná placená síla a potřebné záležitosti se nám daří řešit s podporou dobrovolníků. Provoz a také registrace domény cho.cz něco stojí. Pokud byste rádi přispěli na provoz těchto stránek a napomohli jejich dalšímu rozvoji a životu, naše číslo účtu je 450718001/5500 (účet zájmového spolku Charismatická obnova, zřizovatele těchto stránek). Potvrzení o daru můžeme vystavit.

Zřizovatel: Charismatická obnova, z.s.
Webmaster, programování a design: Webdesignum
ISSN: 1214-2638

Viz také články na téma:
Charismatická obnova
Počátky CHO
Papežové o CHO
Řekli o CHO


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump