Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Vnitřní uzdravení

 
14.04.2004, autor: Robert Faricy, Lucy Rooney, kategorie: Vnitřní uzdravení

Kdy dochází k vnitřnímu uzdravení?

Vnitřním uzdravení se může odehrávat v osobní modlitbě, když se člověk modlí sám za sebe, může se dít během modlitby za vnitřní uzdravení s jedním nebo dvěma lidmi nebo může mít své místo ve skupině, která se modlí za vnitřní uzdravení. Privilegovaným místem vnitřního uzdravení jsou svátosti, zvláště svátost smíření, pomazání nemocných a eucharistie, slavení večeře Páně. Celý článek ...

05.04.2004, autor: Robert Faricy, Lucy Rooney, kategorie: Vnitřní uzdravení

Modlitba za vnitřní uzdravení

V rámci našeho seriálu o vnitřním uzdravení přicházíme k dalšímu kroku - totiž samotné modlitbě za uzdravení vnitřního člověka. Celý článek ...

29.03.2004, autor: Robert Faricy, Lucy Rooney, kategorie: Vnitřní uzdravení

Podmínky pro vnitřní uzdravení

Co je potřeba udělat, abychom se zbožně připravili na Pánovo působení a dovolili mu vnitřně nás uzdravit? Jaké jsou podmínky pro vnitřní uzdravení? Jde o tři: víru, že Ježíš má moc osobně nás uzdravit, lítost a odpuštění druhým. Celý článek ...

22.03.2004, autor: Robert Faricy, Lucy Rooney, kategorie: Vnitřní uzdravení

Vnitřní uzdravení

Nejdůležitějším typem uzdravení je uzdravení duchovní. Zkušenost ukazuje, že tělesné uzdravení obdržené jako odpověď na modlitbu s sebou nese zároveň jako nejdůležitější součást hlubší obrácení srdce, nové přilnutí k Pánu neboli duchovní uzdravení. Tělesný, psychologický a duchovní rozměr spolu přirozeně souvisejí, pronikají se a navzájem ovlivňují, v praxi je můžeme rozlišovat, ale nikoli oddělovat. Celý článek ...

15.03.2004, autor: Robert Faricy, Lucy Rooney, kategorie: Vnitřní uzdravení

Křesťanské uzdravení dnes

Uzdravení jako zásah milosrdného Boha měla vždy přirozené místo v křesťanské tradici. Během staletí svatí zázračně uzdravovali a modlitba s vírou v uzdravení nemocných byla v křesťanství vždy přítomna. Vždycky existovala posvátná místa, kde docházelo k zázračným uzdravením jako Guadalupe, Lurdy či Fatima. Dnes však, díky charismatické obnově a obnově uzdravujících svátostí, se uzdravující moc Ducha objevuje snad více než v jiných epochách církve. Celý článek ...

12.03.2004, autor: Lucyna Slup, Józef Augustyn, kategorie: Vnitřní uzdravení

Přijmout celý život

Rozhodneme-li se přijmout svůj život, nemůžeme přijmout jen jeho část. Musíme ho přijmout celý – v jeho složitosti a bohatství.

Celý článek ...

08.03.2004, autor: Robert Faricy, Lucy Rooney, kategorie: Vnitřní uzdravení

Modlitba za uzdravení v Novém zákoně

V minulosti jsme možná nepojímali vždy evangelní uzdravení tak, jak se nabízejí našemu chápání. Ježíšova uzdravení se považovala za příklad, ba dokonce za důkazy jeho božství a jeho autentického mesiánského poslání. Evangelia však rozměr zázraků nezdůrazňují, ačkoli je v nich přítomen. Akcentuje se však, že Bůh přišel, aby nás spasil. Boží moc je přítomná v Ježíšovi především proto, aby nás spasil. Uzdravení, která Ježíš vykonává, jsou jen součástí božského díla naší spásy a toto dílo vyjevují. Celý článek ...

05.03.2004, autor: Lucyna Slup, Józef Augustin, kategorie: Vnitřní uzdravení

Jak přijmout vlastní život?

Především musíme hledat cíl a smysl života. To je základní podmínka jeho plného přijetí. Nemůžeme přece přijmout život jakýkoli, bez smyslu, bez cíle. Chceme-li ho přijmout, musíme se ptát, jaký život to má být. Mějme ale na zřeteli, že konečným cílem a smyslem lidského života nemůže být rozvíjení pouze jeho jedné stránky.

Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump